wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska NIP: 648-159-51-73, REGON 141507480, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO”).

 

 1. Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska, ul. Szwoleżerów 24, 05-091 Ząbki lub mailowo: daneosobowe@vitopar.eu lub też telefonicznie pod numerem: +48 22 296 22 62
   
 1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
 1. dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
 2. dane osobowe przekazywane telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego  - w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania  - przez okres kontaktowania się z klientem,
 3. dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia bez rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym www.vitopar.eu – dla potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – do czasu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
 4. dane osobowe przekazywane podczas rejestracji  konta zamawiającego w sklepie internetowym www.vitopar.eu – dla potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem, rejestracji konta zamawiającego  – do czasu usunięcia konta zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu  realizacji zawartej z Panią/Panem umowy ,
 5. dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-c) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem  i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d) i e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.

 

 1. Komu są udostępnianie dane osobowe
   1. Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego www.vitopar.eu , tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.
   2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

 1. Państwa uprawnienia
 1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  1. kontakt pisemny: Dystrybucja Net Aleksandra Wojciechowska, ul. Szwoleżerów 24, 05-091 Ząbki,
  2. kontakt mailowy; daneosobowe@vitopar.eu,
  3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 22 296 22 62             
    
 1. Prawo sprzeciwu
 1. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 1. Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu